obrazok

Súd so SteMar - upovedomenie o začatí exekúcie

  • Návštevy: 34949

06. 11. 2019 doplnené upovedomenie o začatí exekúcie (pdf) na vymoženie príslušenstva pohľadávky oprávneného Obec Nesluša voči povinnému SteMar, s. r. o. vo výške € 16 132,71.

12. 09. 2019 doplnené uznesenie (pdf) Okresného súdu Žilina vo veci žaloby žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom - rozhodnutie o náhrade trov konania.

Ostatné dokumenty z pojednávania: