obrazok

Súd so SteMar - uznesenie okresného súdu

  • Návštevy: 2648

12. 09. 2019 doplnené uznesenie (pdf) Okresného súdu Žilina vo veci žaloby žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom - rozhodnutie o náhrade trov konania.

Ostatné dokumenty z pojednávania: