obrazok

Schválenie dotácie na kompostéry

  • Uverejnené: streda, 25. apríl 2018, 11:10
  • Prečítané: 5x

Obci dnes bolo doručené rozhodnutie (pdf) Ministerstva životného prostredia SR o schválení dotácie na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Nesluša vo výške € 141 673,99. Celkové oprávnené náklady na projekt sú vo výške € 149 130,52.

Označenie častí obce - pripomienkovanie

  • Uverejnené: utorok, 24. apríl 2018, 09:52
  • Prečítané: 378x

Vážení občania, obec Nesluša sa ako správca miestnych komunikácií rozhodla pre zlepšenie orientácie v obci realizovať označovanie miestnych častí v obci. Touto úlohou bola obecným zastupiteľstvom poverená komisia PLVH a ŽP, ktorá pripravila návrh označenia.

Čítať ďalej...

Deň zeme - spoločne pre Neslušu

  • Uverejnené: utorok, 17. apríl 2018, 09:17
  • Prečítané: 290x

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v sobotu 21. 04. 2018 zúčastnili na čistení potoka Neslušanka.

Čítať ďalej...

Diecézny šachový turnaj

  • Uverejnené: pondelok, 16. apríl 2018, 17:22
  • Prečítané: 54x

Na Diecéznom šachovom turnaji 4-členných družstiev 13. 04. 2018 v Žiline sa členovia nášho šachového krúžku pri CVČ Nesluša umiestnili na peknom 4. mieste.

Čítať ďalej...

Záhradné bistro - právoplatný rozsudok krajského súdu

  • Uverejnené: utorok, 03. apríl 2018, 13:46
  • Prečítané: 478x

Krajský súd v Žiline potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiline, ktorý svojim rozhodnutím potvrdil platnosť výpovede nájomnej zmluvy medzi Obcou Nesluša a nájomníčkou Ivetou Kubalovou.

Čítať ďalej...