obrazok

Obecný úrad bude v piatok zatvorený

  • Uverejnené: pondelok, 26. júl 2021, 12:42
  • Návštevy: 4

Obecný úrad bude z dôvodu čerpania dovolenky v piatok 30. 07. 2021 zatvorený.

Kultúrne soboty v obci Nesluša

  • Uverejnené: štvrtok, 15. júl 2021, 08:32
  • Návštevy: 544

Od 17. júla do konca augusta budú počas sobotných večerov poriadané v centre obce Nesluša hudobno-zábavné vystúpenia.

Čítať ďalej...

Oznámenie o spôsobe doručovania rozhodnutí

  • Uverejnené: štvrtok, 15. júl 2021, 09:50
  • Návštevy: 113

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané obcou Nesluša, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok), sú vytvárané ako elektronické úradné dokumenty a budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Čítať ďalej...

Výstavba vodovodnej siete Parišovka - Kutiny

  • Uverejnené: utorok, 13. júl 2021, 12:07
  • Návštevy: 192

Obecný úrad oznamuje, že začína plánovaná výstavba vodovodnej siete v častiach obce od Parišovky po Kutiny.

Čítať ďalej...

Neslušským chotárom

  • Uverejnené: pondelok, 21. jún 2021, 07:33
  • Návštevy: 145

14. 08. 2021 sa bude konať nultý ročník cyklistického podujatia Neslušským chotárom. Bližšie informácie na webe organizátora.