obrazok

Súd so SteMar - zápisnica zo 16. 01. 2018

  • Uverejnené: štvrtok, 18. február 2016, 13:57
  • Prečítané: 1633x

07. 02. 2018 doplnené oznámenie (pdf) advokátskej kancelárie o rozhodnutí Okresného súdu Žilina vo veci žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom, v ktorom žalobu v plnom rozsahu zamietol a priznal obci Nesluša náhradu trov konania vo výške 100 %.

Čítať ďalej...

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

  • Uverejnené: streda, 21. marec 2018, 13:59
  • Prečítané: 22x

Ako správne nakladať s elektroodpadom?
Ako správne nakladať s odpadom z obalov/neobalových výrobkov?
Ako správne nakladať s odpadom z batérií a akumulátorov?

Čítať ďalej...

Hody 2018 - informácie pre predajcov

  • Uverejnené: pondelok, 19. marec 2018, 14:49
  • Prečítané: 70x

Hody v obci Nesluša sa budú konať 27. 05. 2018.

Čítať ďalej...

Oznámenie o stránkových hodinách 2018 - Daňový úrad KNM

  • Uverejnené: pondelok, 19. marec 2018, 14:44
  • Prečítané: 34x

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje klientom, že v čase podávania daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb budú zabezpečené stránkové hodiny na preberanie daňových priznaní na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste, vo veľkej zasadačke nasledovne:

Čítať ďalej...

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši

  • Uverejnené: piatok, 16. marec 2018, 08:57
  • Prečítané: 27x

Riaditeľka Materskej školy v Nesluši, podľa § 3 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2018/2019. Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2018.

Čítať ďalej...