obrazok

4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

  • Uverejnené: streda, 09. september 2020, 11:45
  • Návštevy: 299

Starostka obce Nesluša pozýva na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 14. 09. 2020 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Čítať ďalej...

Letecké video Nesluša z neba

  • Uverejnené: piatok, 28. august 2020, 09:44
  • Návštevy: 327

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

  • Uverejnené: streda, 02. september 2020, 10:26
  • Návštevy: 201

Dňa 05. 09. 2020 prevedie veterinárna služba v obci Nesluša očkovanie psov a mačiek proti besnote.

Čítať ďalej...

Otvorenie prevádzky materskej školy

  • Uverejnené: piatok, 28. august 2020, 08:47
  • Návštevy: 102

Materská škola v Nesluši oznamuje, že otvára prevádzku od 02. 09. 2020 v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:00. Bližšie informácie sú dostupné na webstránke škôlky.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa centra voľného času

  • Uverejnené: štvrtok, 13. august 2020, 09:42
  • Návštevy: 208

Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Nesluša, Nesluša 837, 023 41  Nesluša s pracovným pomerom na kratší pracovný čas (úväzok 15 %).

Čítať ďalej...