obrazok

Kompostéry do domácností

  • Uverejnené: štvrtok, 22. august 2019, 12:42
  • Návštevy: 184

Obec Nesluša dáva na vedomie, že sú k dispozícií kompostéry pre rodinné domy, ktorých majitelia nemajú trvalý pobyt v obci Nesluša, ale vlastnia tu nehnuteľnosť.

Čítať ďalej...

Otvorenie lesnej cesty na kopci Tábor

  • Uverejnené: piatok, 06. september 2019, 07:41
  • Návštevy: 197

Urbariát, pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto pozýva na slávnostné otvorenie lesnej cesty po rekonštrukcii a výsadbu sadenice s číslom 1 000 000 na kopci Tábor pri rozhľadni v nedeľu 15. 09. 2019 o 15:00 hod.

Čítať ďalej...

Krúžky v centre voľného času v školskom roku 2019/2020

  • Uverejnené: pondelok, 02. september 2019, 07:23
  • Návštevy: 190

Centrum voľného času v Nesluši pre deti v školskom roku 2019/2020 otvára 9 krúžkov.

Čítať ďalej...

Súd so SteMar - uznesenie okresného súdu

  • Uverejnené: štvrtok, 18. február 2016, 13:57
  • Návštevy: 2588

12. 09. 2019 doplnené uznesenie (pdf) Okresného súdu Žilina vo veci žaloby žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom - rozhodnutie o náhrade trov konania.

Čítať ďalej...

Prázdninová literárna súťaž - vyhodnotenie

  • Uverejnené: pondelok, 08. júl 2019, 13:31
  • Návštevy: 352

Otázky literárneho kvízu si v obecnej knižnici cez prázdniny prevzalo 43 žiakov. Niektorí však literárny kvíz zabudli vrátiť. Z doručených správnych odpovedí boli vylosovaní títo šťastlivci:

Čítať ďalej...