obrazok

Zoznam hrobových miest na zrušenie

  • Uverejnené: pondelok, 27. máj 2019, 12:09
  • Návštevy: 1143

Obec Nesluša ako správca pohrebiska v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku (VZN č. 8/2015) oznamuje zánik práva na prepožičané hrobové miesto a to najmenej 6 mesiacov predo dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť. Po uplynutí troch rokov od tohto zverejnenia naloží správca s hrobmi podľa § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. a jeho novelizácií ako s vecami opustenými.

Čítať ďalej...

Zberný dvor v obci Nesluša

  • Uverejnené: štvrtok, 25. apríl 2019, 14:42
  • Návštevy: 594

Zberný dvor vybudovaný na území obce Nesluša je otvorený od 23. 04. 2019. Slúži na zabezpečenie realizácie cieľov a povinností odpadového hospodárstva obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Magnetická rezonancia konečne aj na Kysuciach

  • Uverejnené: štvrtok, 30. máj 2019, 09:01
  • Návštevy: 90

V Kysuckej nemocnici v Čadci už čoskoro začne fungovať nové pracovisko magnetickej rezonancie. Elektronická aukcia na dodávateľa prístroja bola ukončená a zmluva s víťazom je  podpísaná. Prvým pacientom by mala nová magnetická rezonancia slúžiť už v lete.

Čítať ďalej...

Neslušské hody 2019

  • Uverejnené: utorok, 14. máj 2019, 13:54
  • Návštevy: 737

Obec Nesluša pozýva občanov na kultúrne vystúpenie pri príležitosti hodových slávností v centre obce v nedeľu 19. mája 2019 od 14:00 hod.

Čítať ďalej...

Divadelné predstavenie Mastný hrniec

  • Uverejnené: pondelok, 06. máj 2019, 14:57
  • Návštevy: 205

Pri príležitosti dňa matiek sa v nedeľu 12. 05. 2019 o 17:00 hod. v kultúrnom dome uskutoční divadelné predstavenie komédie Mastný hrniec. Vstup je voľný. Srdečne všetkých pozývame.

Čítať ďalej...