obrazok

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa základnej školy

Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy Nesluša, Nesluša 837, 023 41  Nesluša.

Čítať ďalej...

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa materskej školy

Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša.

Čítať ďalej...