obrazok

Tenečná zábava

Pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nesluša Vás pozývame na tanečnú zábavu - 12. 08. 2017 od 20:00 v kultúrnom dome. Do tanca zahrá kapela SME-TU. Vstup je voľný, guláš zdarma.

Čítať ďalej...

Záhradné bistro - rozhodnutie o neplatnosti skončenia nájmu

Okresný súd Žilina dňa 09. 05. 2017 vydal rozsudok (pdf), v ktorom rozhodol, že žalobu o určenie, že výpoveď zo zmluvy č. 401/2009 o podnájme nebytových priestorov uzavretej medzi stranami sporu dňa 01. 04. 2009, ktorú dal žalovaný žalobkyni dňa 18. 01. 2016, je neplatná, zamieta a zrušuje neodkladné opatrenie nariadené Uznesením Okresného súdu Žilina č. k. 6C/201/2016-42 zo dňa 28. 09. 2016.