obrazok

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 30. 05. 2017 od 7:00 hod. do odvolania.

Čítať ďalej...

Zápis detí do základnej umeleckej školy 2017/2018

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Kysucký Lieskovec, elokované pracovisko Nesluša oznamuje, že zápis detí materskej školy do prípravného štúdia a talentové skúšky do základného štúdia pre žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl a štúdia pre dospelých sa uskutoční v dňoch

  • 1. - 2. júna 2017,
  • 8. - 9. júna 2017 a
  • 15. - 16. júna 2017

v čase od 12:00 do 17:00 hod. v priestoroch Základnej školy v Nesluši. K zápisu je potrebné doniesť rodné číslo dieťaťa.

Čítať ďalej...

Knižnica bude naďalej zatvorená

Obecná knižnica bude z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu naďalej zatvorená až do konca augusta. Na poschodí boli ukončené práce na ústrednom kúrení, vode a odvode odpadovej vody a podlahe v sobášnej sieni. Momentálne prebiehajú stavebné práce v priestoroch knižnice.

Čítať ďalej...