obrazok

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

  • Uverejnené: streda, 02. september 2020, 10:26
  • Návštevy: 333

Dňa 05. 09. 2020 prevedie veterinárna služba v obci Nesluša očkovanie psov a mačiek proti besnote.

Čítať ďalej...

Letecké video Nesluša z neba

  • Uverejnené: piatok, 28. august 2020, 09:44
  • Návštevy: 569

Otvorenie prevádzky materskej školy

  • Uverejnené: piatok, 28. august 2020, 08:47
  • Návštevy: 231

Materská škola v Nesluši oznamuje, že otvára prevádzku od 02. 09. 2020 v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:00. Bližšie informácie sú dostupné na webstránke škôlky.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa centra voľného času

  • Uverejnené: štvrtok, 13. august 2020, 09:42
  • Návštevy: 328

Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Nesluša, Nesluša 837, 023 41  Nesluša s pracovným pomerom na kratší pracovný čas (úväzok 15 %).

Čítať ďalej...

Vyhlásenie obmedzenia používania obecnej vody

  • Uverejnené: štvrtok, 13. august 2020, 08:05
  • Návštevy: 401

V obci Nesluša sa zakazuje napúšťať si obecnou vodou bazény a záhradné jazierka, polievať záhrady, umývať autá, používať obecnú vodu na stavebné účely alebo ňou iným spôsobom neprimerane plytvať a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia!

Čítať ďalej...