obrazok

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva
Komisie obecného zastupiteľstva
Rokovací poriadok zastupiteľstva
Rokovací poriadok komisií
Poriadok odmeňovania
Záznamy z rokovaní obecného zastupiteľstva