obrazok

Obecné symboly

Expertíza obecného erbu

V prvej monografii o Nesluši z roku 2004 sa dozvedáme, že v jej okolí je roztrúsených až 22 osád. Početní miestni obyvatelia boli drotári. V roku 1997 sa v obci konali oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky, ktoré spomína aj dobová tlač.Historickým symbolom obce je z pažite vyrastajúci trojkvet: vľavo púčik, v strede rozkvitnutý kvet s piatimi lupeňmi, vpravo odkvitávajúci kvet so štyrmi lupeňmi, piaty je spadnutý na pažiť. V miestnom povedomí znak symbolizuje súžitie generácii (mladí, dospelí a starší). Obecný znak je vyrytý do pečatidla z 18. storočia, J. Fojtík jeho vznik predpokladá v roku 1784 Kruhopis pečatidla znie: SIGIL(lum) • P(ossessionis) • NESLUSA trojbodka.

Čítať ďalej...