Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky
sekcia verejnej spravy

odbor archívov a registratúr - heraldický register
Križkova 7, 811 04 Bratislava 1

Vec
Erb obce Nesluša

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v modrom štíte zo zelenej pažite, vľavo preloženej strieborným lupeňom, na zelených listnatých stopkách vyrastajúca strieborná bezkališná trojruža, ktorej pravý kvet je v puku, ľavý bez pravého spodného lupeňa.

Erb obce Nesluša Vlajka obce Nesluša Erb obce Nesluša - linka

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (l/6), bielej (2/6), žltej (l/6) a zelenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Nesluša sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou N-106/2005.

Dovoľujeme si Vás požiadať o písomné oznámenie čísla uznesenia obecného zastupiteľstva o prijatí obecných symbolov.

Päčať Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Podpis PhDr. Petra Kartousa, CSc.
PhDr. Peter Kartous, CSc.
riaditeľ odboru
predseda heraldickej komisie
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.