obrazok

Záznamy z rokovaní obecného zastupiteľstva

Všetky zverejnené záznamy sú dostupné na YouTube kanáli obecného úradu.