obrazok

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020

  • Uverejnené: pondelok, 30. december 2019, 12:06
  • Návštevy: 836

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do konca januára 2020.

Čítať ďalej...

5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2019

  • Uverejnené: utorok, 03. december 2019, 07:26
  • Návštevy: 696

Starostka obce Nesluša pozýva na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 06. 12. 2019 o 12:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Čítať ďalej...

Mikuláš 2019

  • Uverejnené: štvrtok, 21. november 2019, 18:35
  • Návštevy: 521

Pozývame malých aj veľkých, deti aj dospelých na stretnutie so svätým Mikulášom a jeho pomocníkmi v sobotu 7. decembra od 13:30 hod.

Čítať ďalej...

Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK

  • Uverejnené: piatok, 08. november 2019, 15:09
  • Návštevy: 567

Občianske združenie Pro Senium et Cultura ukončilo projekt pod názvom "Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK", ktorý bol podporený z Operačného programu Efektívna verejná správa. Obec Nesluša skončila na 18. pozícii z 308 hodnotených samospráv Žilinského samosprávneho kraja. V rámci okresu Kysucké Nové Mesto (počet hodnotených samospráv 14) skončila na 1. pozícii.

Čítať ďalej...

Hrobové miesta na zrušenie - posledná výzva

  • Uverejnené: štvrtok, 07. november 2019, 09:32
  • Návštevy: 1136

Obec Nesluša ako správca pohrebiska poslednýkrát vyzýva k uzatvoreniu zmluvy o prenájme hrobového miesta na pohrebisku. V prípade neuzatvorenia nájomnej zmluvy do 30. 11. 2019 obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta v zmysle zákona o pohrebníctve.

Čítať ďalej...