obrazok

Zber elektroodpadu - zmena

  • Uverejnené: pondelok, 06. apríl 2020, 11:20
  • Návštevy: 202

Zber elektroodpadu sa v obci Nesluša uskutoční 08. 04. 2020. Kto bude mať záujem, môže elektroodpad odovzdať na zbernom dvore počas otváracích hodín (8:00 - 13:00). Zber sa neuskutoční formou zberu spred domu, aby sa tak predišlo odovzdaniu neúplného alebo poškodeného odpadu.

Oznámenie o obmedzení prevádzky

  • Uverejnené: pondelok, 16. marec 2020, 08:54
  • Návštevy: 1094

Obecný úrad v Nesluši oznamuje, že z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 pracuje od 16. 03. 2020 do odvolania v obmedzenom režime.

Čítať ďalej...

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši - ZMENA

  • Uverejnené: štvrtok, 05. marec 2020, 08:51
  • Návštevy: 467

Zriaďovateľ Materskej školy v Nesluši oznamuje rodičom, ktorí si chcú podať žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2020 ju môžu priniesť osobne na obecný úrad – za dodržania preventívnych opatrení proti šíreniu COVID-19. Prípadne je možné poslať žiadosť poštou na adresu materskej školy.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt (tento stav sa bude riešiť dodatočne).

Žiadosť je potrebné doručiť do 31. 05. 2020. Tlačivo žiadosti je možné si stiahnuť (docx) z web stránky škôlky.

Čítať ďalej...

Vrecia na plasty na rok 2020

  • Uverejnené: pondelok, 24. február 2020, 08:37
  • Návštevy: 353

Obecný úrad v Nesluši dáva do pozornosti, že domácnosti, ktoré si ešte nevyzdvihli vrecia na plasty na rok 2020, môžu tak učiniť priamo na obecnom úrade, oddelení životného prostredia.