obrazok

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa centra voľného času

  • Uverejnené: štvrtok, 13. august 2020, 09:42
  • Návštevy: 405

Obec Nesluša podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času Nesluša, Nesluša 837, 023 41  Nesluša s pracovným pomerom na kratší pracovný čas (úväzok 15 %).

Čítať ďalej...

Vyhlásenie obmedzenia používania obecnej vody

  • Uverejnené: štvrtok, 13. august 2020, 08:05
  • Návštevy: 448

V obci Nesluša sa zakazuje napúšťať si obecnou vodou bazény a záhradné jazierka, polievať záhrady, umývať autá, používať obecnú vodu na stavebné účely alebo ňou iným spôsobom neprimerane plytvať a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia!

Čítať ďalej...

3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

  • Uverejnené: štvrtok, 25. jún 2020, 16:08
  • Návštevy: 972

Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 06. 2020 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Čítať ďalej...

Oznámenie o doručovaní daňových rozhodnutí

  • Uverejnené: piatok, 12. jún 2020, 13:34
  • Návštevy: 615

Obecný úrad oznamuje, že od pondelka 15. 06. 2020 budú pracovníci obecného úradu doručovať rozhodnutia o dani a komunálnom odpade osobne do rúk platiteľov. Doručovať sa bude postupne do jednotlivých častí obce so začiatkom na nižnom konci.

Čítať ďalej...

Verejná výzva policajného zboru seniorom

  • Uverejnené: utorok, 02. jún 2020, 11:49
  • Návštevy: 449

Policajný zbor aj v čase vzniknutej situácie pandémie COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov, na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

Čítať ďalej...