Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa (uvo.gov.sk) na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Detail objednávateľa (eks.sk) na stránke Elektronického kontraktačného systému.


Výzvy na súťaž podľa § 117

Výzvy na súťaž podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

24. 01. 2022 - Obedy pre klientov Domu opatrovateľskej služby Nesluša na rok 2022

06. 12. 2021 - Dodávka elektrickej energie a zemného plynu na rok 2022

23. 08. 2021 - Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu ZŠ v obci Nesluša, časť: Zateplenie steny

30. 07. 2021 - Dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia

07. 07. 2021 - Dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia - zrušená

18. 05. 2021 - Vodovod Nesluša - Žiar - rekonštrukcia vodovonej siete

13. 05. 2021 - Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu ZŠ v obci Nesluša, časť: Výmena strešnej krytiny

22. 02. 2021 - Obedy pre klientov Domu opatrovateľskej služby Nesluša na rok 2021

23. 10. 2020 - Projektová dokumentácia k stavbe Nesluša – Rekonštrukcia vodovodnej siete, I. Etapa v rozsahu UNIKA 2020, príloha č. 2, 3

25. 09. 2020 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu opatrovateľskej služby Nesluša

16. 07. 2020 - Spracovanie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nesluša - zrušená

16. 06. 2020 - Ťažba kalamitného dreva z obecnej hory

11. 02. 2020 - Stavebné úpravy športovej tribúny športového areálu v Nesluši

03. 02. 2020 - Chodníky a spevnené plochy - Nesluša centrum

20. 06. 2019 - Zateplenie obvodového plášťa tribúny na futbalovom štadióne v Nesluši

20. 06. 2019 - Kuchynské vybavenie do Školskej jedálne Nesluša

17. 06. 2019 - Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie: Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana

07. 12. 2018 - Nákup športového vybavenia

22. 10. 2018 - Nákup športového vybavenia

19. 09. 2018 - Rekonštrukcia vykurovania 1. nadzemného podlažia Obecného úradu Nesluša

06. 08. 2018 - Úprava miestnych komunikácií

01. 08. 2018 - Projekt úpravovne vody vo vodojeme Dúbravy

26. 07. 2018 - Úprava miestnych komunikácií - zrušená

13. 07. 2018 - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej školy Nesluša

12. 07. 2018 - Úprava miestnych komunikácií - zrušená

21. 06. 2018 - Úprava miestnych komunikácií - zrušená

27. 11. 2017 - Výmena plynového kotla na Obecnom úrade v Nesluši

02. 11. 2017 - Úprava miestnych komunikácií

25. 10. 2017 - Výmena plynového kotla na Obecnom úrade v Nesluši

02. 11. 2016 - Dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu "Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana"

18. 07. 2016 - Geodetické zameranie na stavbu "Nesluša - potok Neslušanka, protipovodňová ochrana"


Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9

15. 04. 2016 - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.