Obec Nesluša žiada obyvateľov a zástupcov právnických osôb pôsobiacich na území obce o vyplnenie dotazníkov k vypracovaniu aktualizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a o ich doručenie osobne alebo elektronicky na obecný úrad do 31. 05. 2023.

Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť.

Formuláre na vyplnenie

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.