Materiály na 4. riadne zasadnutie 2016.

Schválené

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet obce

Dňa 13. 12. 2016 boli do návrhu doplnené Východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a vyšších územných celkov na výnose z dani z príjmu fyzických osôb pre rok 2017, ktoré boli zverejnené 12. 12. 2016. Úprava vytvára rozpočtový prebytok, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo a zapracúva zmeny v programe školstvo vyplývajúce z nového návrhu prílohy k VZN č. 7/2015.

Rozpočet základnej školy

Ostatné dokumenty

Video

  • Záznam z rokovania (YouTube, záznam nie je celý z dôvodu preplnenia kapacity pamäťovej karty).
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.