obrazok

3. riadne zasadnutie 2018

Materiály na 3. riadne zasadnutie 2018.

Schválené

Všeobecne záväzné nariadenia

Ostatné dokumenty

Video

Záznam z rokovania (YouTube).