obrazok

Žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu WC v základnej škole

  • Uverejnené: streda, 02. marec 2016, 11:11
  • Prečítané: 656x

Obec Nesluša podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu sociálneho zariadenia v základnej škole.

Čítať ďalej...

Požiar na Šindelnej

  • Uverejnené: utorok, 01. marec 2016, 09:14
  • Prečítané: 1030x

Starostka obce ďakuje členom DHZ Nesluša, DHZ Kysuce a členom Hasičského a záchranného zboru za účasť na zásahu v osade Šindelná dňa 29. 02. 2016.

Čítať ďalej...

Súd so SteMar - rozsudok zo 16. 01. 2018

  • Uverejnené: štvrtok, 18. február 2016, 13:57
  • Prečítané: 1765x

05. 04. 2018 doplnený rozsudok (pdf) Okresného súdu Žilina vo veci žalobcu SteMar, s. r. o. proti žalovanému Obec Nesluša o zaplatenie pohľadávky vo výške € 380 974,98 s príslušenstvom, v ktorom žalobu v plnom rozsahu zamietol a priznal obci Nesluša náhradu trov konania vo výške 100 %.

Čítať ďalej...

Výzva SEVAK - pripojenie na kanalizáciu

  • Uverejnené: utorok, 16. február 2016, 08:27
  • Prečítané: 792x

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vyzýva tých vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí predložili „Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“ a majú nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy na odvedenie odpadovej vody, aby bezodkladne oznámili Severoslovenským vodárňam a kanalizáciám, a. s. pripojenie svojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu pre účely vykonania kontroly napojenia a uzatvorenia zmluvy.

Bližšie informácie Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra spoločnosti SEVAK a. s., v Žiline (sevak.sk).

Čistenie rieky - pokračovanie

  • Uverejnené: štvrtok, 11. február 2016, 09:18
  • Prečítané: 1092x

Vo februári sa pokračuje v čistení rieky - časť od základnej školy po obchod "Hrubý" a v centre obce v uličke za Jednotou smerom na dolný koniec.

Čítať ďalej...