obrazok

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy v Nesluši

 • Uverejnené: streda, 30. marec 2016, 14:07
 • Prečítané: 523x

Riaditeľka Materskej školy v Nesluši podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 - Zápis detí do Materskej školy Nesluša, Nesluša 1000, 023 41  Nesluša sa uskutoční v čase od 30. apríla do 31. mája 2016.

Čítať ďalej...

Harmonogram zberu komunálneho odpadu na 2. štvrťrok 2016

 • Uverejnené: sobota, 26. marec 2016, 07:00
 • Prečítané: 923x

A. Zmesový komunálny odpad

 • 07. 04. (štvrtok)
 • 21. 04. (štvrtok)
 • 05. 05. (štvrtok)
 • 19. 05. (štvrtok)
 • 02. 06. (štvrtok)
 • 16. 06. (štvrtok)
 • 30. 06. (štvrtok)
Čítať ďalej...

Revitalizácia centra obce - situácia

 • Uverejnené: streda, 23. marec 2016, 07:46
 • Prečítané: 2754x

Situácia (pdf) a pôdorys (pdf) plánovanej revitalizácie centra obce.

Čítať ďalej...

Žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu strechy základnej školy

 • Uverejnené: streda, 23. marec 2016, 07:00
 • Prečítané: 680x

Obec Nesluša podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strešnej kontštrukcie základnej školy.

Čítať ďalej...

Žiadosť o poskytnutie dotácie na zateplenie materskej školy

 • Uverejnené: utorok, 22. marec 2016, 08:55
 • Prečítané: 469x

Obec Nesluša podala žiadosť (pdf) o poskytnutie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša.

Čítať ďalej...