obrazok

Správa o činnosti komisie finančnej, správy majetku a sociálnej za rok 2015

Činnosť komisie v roku 2015 bola zameraná najmä na optimalizáciu vynaložených nákladov a hľadanie nových príjmov do rozpočtu obce, ktoré by dodatočne nezaťažili občanov. Toto úsilie vychádzalo zo súčasného stavu financií a kapitálových projektov obce. Smutným faktom je, že v minulých obdobiach sa zanedbali Eurofondy z ktorých sa mohlo napríklad zrekonštruovať centrum obce, či požiarna zbrojnica. Keďže v súčasnom rozpočtovom období Európskej únie na tento typ projektov nie sú vyčlenené prostriedky, obec bude musieť centrum obce zrekonštruovať za vlastné.

Čítať ďalej...