V súvislosti s opatreniami prijatými proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 bude Obecný úrad v Nesluši pre verejnosť do 31. 01. 2021 zatvorený. V ojedinelých prípadoch je možné dohodnúť si individuálne stretnutie telefonicky.

Obyvatelia môžu s úradom naďalej komunikovať prostredníctvom e-mailu, cez elektronické služby alebo telefonicky. Úhrady svojich záväzkov voči obci vykonávajte pomocou internet bankingu. V prípade, že takéto služby nepoužívate, odložte si platby v hotovosti do pokladne obecného úradu na február.

Miestna knižnica v Nesluši je do 31. 01. 2021 zatvorená.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.