obrazok

Zápisnice

Zápisnica 4/2020

Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 14. 09. 2020

Čítať ďalej...

Zápisnica 3/2020

Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 30. 06. 2020

Čítať ďalej...

Zápisnica 2/2020

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 15. 05. 2020

Čítať ďalej...

Zápisnica 1/2020

Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 17. 02. 2020

Čítať ďalej...

Zápisnica 5/2019

Zápisnica z V. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 06. 12. 2019

Čítať ďalej...

Zápisnica 4/2019

Zápisnica zo IV. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 26. 09. 2019

Čítať ďalej...

Zápisnica 3/2019

Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 28. 06. 2019

Čítať ďalej...

Zápisnica 2/2019

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 30. 04. 2019

Čítať ďalej...

Zápisnica M1/2019

Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 18. 03. 2019

Čítať ďalej...

Zápisnica 1/2019

Zápisnica z I. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 01. 03. 2019

Čítať ďalej...