obrazok

Zápisnice

Zápisnica 3/2018

Zápisnica z III. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 14. 12. 2018

Čítať ďalej...

Zápisnica U/2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 01. 12. 2018.

Čítať ďalej...

Zápisnica 2/2018

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 29. 06. 2018.

Čítať ďalej...

Zápisnica 1/2018

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 19. 02. 2018.

Čítať ďalej...

Zápisnica 5/2017

Zápisnica z 5. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 01. 12. 2017.

Čítať ďalej...

Zápisnica 4/2017

Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 20. 10. 2017.

Čítať ďalej...

Zápisnica M3/2017

Zápisnica z 3. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 18. 09. 2017.

Čítať ďalej...

Zápisnica 3/2017

Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 28. 07. 2017.

Čítať ďalej...

Zápisnica 2/2017

Zápisnica z II. riadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 26. 05. 2017.

Čítať ďalej...

Zápisnica M2/2017

Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OZ v Nesluši, konaného 13. 04. 2017.

Čítať ďalej...