Materiály na 2. riadne zasadnutie 2018.

Schválené

Záverečný účet 2017

Návrh č. 1a z 25. 06. 2018 obsahuje opravenú príjmovú časť prílohy č. 1 v časti 290 – Iné nedaňové príjmy (odpočítané mimorozpočtové položky), opravený preklep v Príjmových finančných operáciách – nevyčerpané dotácie a presun dotácie na opravu strechy telocvične do kapitálových transferov. Vplyvom opravy sa znižuje prebytok rozpočtu. Dotknuté články záverečného účtu: 1, 2, 6, 14.

Rozpočtové opatrenia

Ostatné dokumenty

Video

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.