• Predsedovia MNV (do roku 1990)

  • Filip Malík (26. 05. 1945 - 23. 09. 1946)
  • Martin Špirec (24. 09. 1946 - 17. 05. 1948)
  • Jaromír Šuták (18. 05. 1948 - 28.01. 1958)
  • Jozef Puraš (03. 01. 1958 - 12. 06. 1960)
  • Pavol Hrubý (12. 06. 1960 - 12. 06. 1964)
  • František Nekoranec (15. 06. 1964 - 30. 11. 1971)
  • Ing. Augustín Janec (01. 12. 1971 - 07. 11. 1978)
  • Mgr. Jaroslav Nekoranec (08. 11. 1978 - 31. 01. 1990)
 • Starostovia

 • Starostovia obce

  • Rudolf Maček (01. 02. 1990 - 30. 06. 1990)
  • Stanislav Jantošík (15. 07. 1990 - 09. 12. 1990)
  • Július Chovaňák (10. 12. 1990 - 25. 11. 1994)
  • Anton Ďuriaš (26. 11. 1994 - 06. 01. 2003)
  • Ing. Marian Chovaňák (07. 01. 2003 - 12. 12. 2014)
  • Ing. Zuzana Jancová (od 12. 12. 2014)
 • Voľby do orgánov samosprávy 2022 - oznámenie

  Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzneseniami č. III-6/2022 a III-7/2022 zo dňa 21. 06. 2022 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obce 2022 jeden volebný obvod, ktorý zahŕňa 2 volebné okrsky, v ktorom bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026 volených 9 poslancov.

 • Voľby do orgánov samosprávy 2022 - zapisovateľ miestnej volebnej komisie, informácie pre kandidátov

  Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Ing. Jana Škutová.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.