Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzneseniami č. III-6/2022 a III-7/2022 zo dňa 21. 06. 2022 určilo pre voľby do orgánov samosprávy obce 2022 jeden volebný obvod, ktorý zahŕňa 2 volebné okrsky, v ktorom bude pre voľby do orgánov samosprávy obce Nesluša na volebné obdobie 2022 - 2026 volených 9 poslancov.

Počet obyvateľov obce k dňu vyhlásenia volieb (§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona): 3 194.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.