Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 01. 10. 2018 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Koncepcia zásobovania obce Nesluša pitnou vodou
3. Návrh VZN o podmienkach držania a chovu psov
4. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
5. Diskusia
6. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.