Starostka obce Nesluša pozýva na 3. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 23. 09. 2016 o 18:00 v Katolíckom kultúrnom dome Pavla Valjaška v Nesluši.

Program rokovania

 1. Otvorenie rokovania
 2. Sľub poslanca
 3. Rozpočtové opatrenie
 4. Dodatok Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva obce Nesluša
 5. Zrušenie členov, predsedov komisií a voľba nových členov a predsedov
 6. Verejné odovzdanie dokumentov
  • k verejnému vodovodu: prevádzkový poriadok, tlakové skúšky, hydrologický prieskum pri kríži, povolenie na odber podzemnej vody, súhlas a zmluva s vlastníkmi súkromných pozemkov o zriadení vecného bremena
  • k amfiteátru (ihrisku): stavebné povolenie, stavebný dozor, výkaz výmer
  • k ceste Puškátka, k ceste pod rodinnými domami Janáčikovci U Vlkov, stavebné povolenie, stavebný dozor, výkaz výmer
 7. Správa hlavného kontrolóra
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny
 9. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
 10. Diskusia
 11. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.