obrazok

Zmena spôsobu zberu plastov

  • Návštevy: 270

Obecný úrad oznamuje, že počnúc aktuálnym zberom nebudú vrecia s plastovým odpadom zvážané zamestnancami obce spopred domov. Žiadame obyvateľov, aby plastový odpad vo vreciach umiestnili k farebným kontajnerom na separovaný zber v blízkosti svojho bydliska tak, aby neprekážal v cestnej premávke. Odvoz od kontajnerov bude zabezpečovať priamo spoločnosť T+T.