Obec Nesluša podala žiadosť (pdf) o poskytnutie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša.

Celkové oprávnené výdavky projektu:

  • € 436 984,40.

Objem prostriedkov z vlastných zdrojov obce:

  • € 21 849,22.

Objem nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia:

  • € 415 135,18.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.