Obec Nesluša podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strešnej kontštrukcie základnej školy.

Predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie:

  • € 134 411,06.

Objem prostriedkov z vlastných zdrojov obce:

  • € 13 441,20.

Objem finančných prostriedkov zo štátnej dotácie:

  • € 120 969,86.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.