obrazok

Zberný dvor a separovanie odpadu v obci Nesluša

  • Návštevy: 472

Na Slovensku sa vyprodukuje ročne celkovo približne 15 miliónov ton odpadov. Sú to odpady z priemyslu, poľnohospodárstva, stavebníctva, zdravotníctva, hotelov a domácností. Triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe. V obci Nesluša bude na jar 2019 otvorený zberný dvor, kde bude možné vyviezť rôzne druhy separovaného odpadu.

Zberný dvor a separovanie odpadu v obci Nesluša (pdf) - informačná prezentácia o separovaní a recyklácii komunálneho odpadu.