Zber elektroodpadu sa v obci Nesluša uskutoční 08. 04. 2020. Kto bude mať záujem, môže elektroodpad odovzdať na zbernom dvore počas otváracích hodín (8:00 - 13:00). Zber sa neuskutoční formou zberu spred domu, aby sa tak predišlo odovzdaniu neúplného alebo poškodeného odpadu.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.