Miestna volebná komisia v obci Nesluša oznamuje oprávneným voličom, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ako aj oprávneným voličom, ktorí s takouto osobou žijú v spoločnej domácnosti, že môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke miestnej volebnej komisie Ing. Jane Škutovej výlučne telefonicky na čísle 0902 623 182 a to od pondelka 24. 10. 2022 do piatka 28. 10. 2022 v nasledujúcich časoch:

24. 10. 2022 pondelok 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
25. 10. 2022 utorok 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
26. 10. 2022 streda 7:00 - 12:00 13:00 - 17:00
27. 10. 2022 štvrtok 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
28. 10. 2022 piatok 7:00 - 12:00  

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; toto miesto sa musí nachádzať na území obce Nesluša,
  • telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.