obrazok

Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie

  • Návštevy: 74

Spoločnosť SEVAK upozorňuje (pdf) obyvateľov obce, že vypúšťanie zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie a otváranie poklopov počas dažďov nie je dovolené.