Koncom júna bola opravená 12 rokov nefungujúca vodovodná vetva z Mestského potoka do vodojemu Dúbravy. Boli vymenené všetky ventily na trase a urobené tri nové záchyty do štrbavovskej vetvy.

Vykonané práce

  • prepoj a vloženie T-kusov na nové záchyty,
  • čistenie potrubia stlačeným vzduchom,
  • výmena armatúr na trase potrubia,
  • vloženie T-kusu do vodojemu,
  • zostavenie 3 ks zberných nádob,
  • prepojenie a položenie potrubia do studne nad ihriskom.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.