Obecný úrad oznamuje, že začína plánovaná výstavba vodovodnej siete v častiach obce od Parišovky po Kutiny.

Upozorňujeme občanov, že v prípade, ak dôjde počas prác k poškodeniu pôvodného vodovodného potrubia, bude dochádzať ku krátkodobým odstávkam vody.

Rekonštrukcia bude prebiehať postupne počas pracovných dní. Úsek cesty, na ktorej sa bude pracovať, bude vždy uzatvorený. Majitelia osobných automobilov v predmetnej časti, môžu počas prác na ceste parkovať v areáli základnej školy.

Zároveň upozorňujeme, že sa opravuje strecha na budove základnej školy. Vyzývame preto rodičov, aby sa deti v areáli školy nezdržiavali a predchádzali tak úrazom.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.