Aktualizácia: So žiadosťami o pripojenie je potrebné počkať na dokončenie výstavby siete. Budú sa podávať len u spoločnosti Kinet. Služba bude dostupná, keď bude formulár poskytovateľa ponúkať na výber obec Nesluša. Obecný úrad nebude žiadosti preberať.

Pôvodný článok:

Dnešným dňom sa v spolupráci Stredoslovenskej distribučnej, a. s. a poskytovateľa Kinet, s. r. o. začína v obci Nesluša s výstavbou optickej siete.

Zamestnanci spoločnosti Kinet budú vstupovať na pozemky obyvateľov, tá ich preto touto cestou žiada o poskytnutie súčinnosti, spočívajúcej v sprístupnení predmetných pozemkov. Predpokladané ukončenie prác je v mesiaci december. Z dôvodu výstavby a presunu plošín bude po celej obci obmedzená premávka.

Záujemcovia o pripojenie nájdu bližšie informácie na webstránke www.kinet.sk alebo môžu volať na telefónne číslo 046/546 40 20. Žiadosti o pripojenie je možné odovzdať aj na obecnom úrade.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.