Upozorňujeme občanov, že z dôvodu narušenia spojov starého potrubia a jednotlivých prípojok, ktoré už počas rokov v zemi skorodovali, dochádza k pravidelným výpadkom dodávky vody v častiach obce od Parišovky po Vlkovce a v okolí kostola. V prípade dlhodobých výpadkov bude v popoludňajších hodinách umiestnená pri základnej škole cisterna s pitnou vodou. Pre prípad výpadku si, prosím, vždy zabezpečte dostatočnú rezervu vody.

Časti obce Nižný koniec, Radovka a Centrum sú zásobované vodou od spoločnosti SEVAK z Dúbravského vodojemu. Do iných lokalít tento vodojem nedokáže vodu vytlačiť. V prípade poklesu vody vo vodojeme v Kysuckom Novom Meste môže tiež dochádzať k pravidelným výpadkom vody v ďalších častiach obce. Žiadame preto obyvateľov o šetrenie vodou, pokiaľ nebude ukončená rekonštrukciu vodovodu aj s bočnými vetvami po Klimkovce. Práce sú plánované približne do konca septembra 2021.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.