V obci Nesluša sa zakazuje napúšťať si obecnou vodou bazény a záhradné jazierka, polievať záhrady, umývať autá, používať obecnú vodu na stavebné účely alebo ňou iným spôsobom neprimerane plytvať a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia!

Žiadame obyvateľov o nahlásenie nezodpovedných občanov obecnému vodárovi na telefónne číslo 0905 560 176.

Napúšťanie bazénov

V prípade napustenia bazéna je nutné sa preukázať potvrdením od spoločnosti SEVAK, že Vám predmetnú vodu dodala.

Odberatelia napojení na obecný vodovod, ktorí si napúšťajú bazén z vlastného zdroja sa musia podrobiť kontrole zo strany obce. Pred napustením sú povinní dohodnúť si návštevu vodára, ktorý skontroluje funkčnosť vlastného zdroja a bude prítomný pri napúšťaní bazéna, aby sa zabránilo napúšťaniu bazénov obecnou vodou počas noci, čo spôsobuje, že ráno sú obecné vodojemy prázdne.

Všetci obyvatelia chcú vodu. Aj tí s domami na kopcoch a predovšetkým večer.

Upozornenie

Medzi obcou a odberateľmi nie sú uzatvorené zmluvy. Nakoľko ide len o obchodný vzťah, obec má právo ho kedykoľvek jednostranne prerušiť.

Nezodpovední obyvatelia budú okamžite odpojení od obecnej vody!

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.