V obci Nesluša sa zakazuje napúšťať si obecnou vodou bazény a záhradné jazierka, polievať záhrady, umývať autá, používať obecnú vodu na stavebné účely alebo ňou iným spôsobom neprimerane plytvať a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia!

Žiadame obyvateľov o nahlásenie nezodpovedných občanov obecnému vodárovi na telefónne číslo 0905 560 176.

Napúšťanie bazénov

V prípade napustenia bazéna je nutné sa preukázať potvrdením od spoločnosti SEVAK, že Vám predmetnú vodu dodala.

Odberatelia napojení na obecný vodovod, ktorí si napúšťajú bazén z vlastného zdroja sa musia podrobiť kontrole zo strany obce. Pred napustením sú povinní dohodnúť si návštevu vodára, ktorý skontroluje funkčnosť vlastného zdroja a bude prítomný pri napúšťaní bazéna, aby sa zabránilo napúšťaniu bazénov obecnou vodou počas noci, čo spôsobuje, že ráno sú obecné vodojemy prázdne.

Všetci obyvatelia chcú vodu. Aj tí s domami na kopcoch a predovšetkým večer.

Upozornenie

Medzi obcou a odberateľmi nie sú uzatvorené zmluvy. Nakoľko ide len o obchodný vzťah, obec má právo ho kedykoľvek jednostranne prerušiť.

Nezodpovední obyvatelia budú okamžite odpojení od obecnej vody!

Ako písala Pravda Slovensko vysychá, nezachránia to ani prudké dažde. Bude dosť pitnej vody?

Projekt úpravovne vody

Obec Nesluša spracovala projekt Úprava vody z povrchového odberu Mestský potok do vodojemu Dúbravy. Z dôvodu, že Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a. s. dala nesúhlasné stanovisko, bude sa musieť budova presunúť mimo ochranné pásmo a dať vypracovať inžinersko-geologický posudok. Preto sa územné konanie predlžuje. Po schválení a súhlase SEPS sa bude môcť pokračovať. Stanoviská kompetentných úradov sa vybavovali od septembra 2019.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.