Po splnení úloh znižovania rizík ohrozenia, pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti – snehová kalamita, ktorá vznikla v dôsledku pretrvávajúceho intenzívneho sneženia prakticky na všetkých miestnych komunikáciách v správe 14 obcí/mesta v územnom obvode Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a vzhľadom na to, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku – Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov odvoláva dňa 18. januára 2019 o 15:00 hod. mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode.

Pôvodný článok:

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) – snehová kalamita, ktorá vznikla v dôsledku pretrvávajúceho intenzívneho sneženia prakticky na všetkých miestnych komunikáciách v správe 14 obcí/mesta v územnom obvode Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a vzhľadom na aktuálny vývoj a prognózu meteorologickej situácie – Okresný úrad Kysucké Nové Mesto podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňa 15. januára 2019 o 17:00 hod. mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode.

Počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Obecný úrad upozorňuje občanov, že platí zákaz parkovania na všetkých komunikáciach a verejných priestranstvách vo vlastníctve obce (okrem parkoviska pri cintoríne a kultúrnom dome), nakoľko sa na ne bude vyvážať sneh (centrum, oproti družstvu a ďalšie).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.