obrazok

Voľby do samosprávy - oznámenie

  • Návštevy: 901

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. M1-1/2018 zo dňa 15. 08. 2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Nesluši bude mať 11 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode.

Počet obyvateľov obce k dňu vyhlásenia volieb (§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 volebného zákona): 3 122 .