Obec Nesluša v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia zverejňuje informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023. Dňa 04. 10. 2023 boli doplnené zápisnice okrskových komisií.

Zápisnice

  1. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023 - obec Nesluša, okrsok 1 (pdf, 57 MB, 04. 10. 2023);
  2. Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023 - obec Nesluša, okrsok 2 (pdf, 47 MB, 04. 10. 2023).

Volebné okrsky

Starostka obce Nesluša určila pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa budú konať 30. 09. 2023 nasledujúce volebné okrsky:

  • volebný okrsok, volebná miestnosť č. 1: Obecný úrad, Nesluša 978,
  • volebný okrsok, volebná miestnosť č. 2: Základná škola, Nesluša 837.

Adresa na doručenie oznámení

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Právo voliť a byť volený

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.