Obec Nesluša v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia zverejňuje informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023.

Volebné okrsky

Starostka obce Nesluša určila pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa budú konať 30. 09. 2023 nasledujúce volebné okrsky:

  • volebný okrsok, volebná miestnosť č. 1: Obecný úrad, Nesluša 978,
  • volebný okrsok, volebná miestnosť č. 2: Základná škola, Nesluša 837.

Adresa na doručenie oznámení

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Právo voliť a byť volený

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.