Obci Nesluša bola schválená (pdf) žiadosť o poskytnutie nenávratného finančého príspevku na vodozádržné opatrenia areálu základnej školy.

Dotácia bude obci poskytnutá Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 189-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky boli schválené na 199-tisíc eur. Realizácia projektu je plánovaná na obdobie od augusta tohto roku do konca februára 2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.