Obci Nesluša bola schválená (pdf) žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vodozádržné opatrenia okolia obecného úradu a športového ihriska v Nesluši.

Dotácia bude obci poskytnutá Ministerstvom životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 167-tisíc eur. Celkové oprávnené výdavky boli schválené na 175-tisíc eur.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.