obrazok

Vizualizácia požiarnej zbrojnice

  • Návštevy: 606

Vizualizácia zbrojnice v centre obce po ukončení prác.