Obci dnes bolo doručené rozhodnutie (pdf) Ministerstva životného prostredia SR o schválení dotácie na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území obce Nesluša vo výške € 141 673,99. Celkové oprávnené náklady na projekt sú vo výške € 149 130,52.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.