Upozornenie na novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti: Zviera sa od septembra viac nebude na Slovensku považovať za vec, ale bude v zákone definované predovšetkým ako živý tvor, cítiaca bytosť. Novela zákona je tiež účinným nástrojom v boji proti množiteľom psov, a to jasnou identifikáciou a registráciou psov aj ich vlastníkov.

"Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora," znie nová definícia zvieraťa v Občianskom zákonníku.

Novela zákona je tiež účinným nástrojom v boji proti množiteľom psov, a to jasnou identifikáciou a registráciou psov aj ich vlastníkov. Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť pes začipovaný ešte pred zmenou majiteľa, bez ohľadu na vek šteňaťa. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa. Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019.

Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Novela zefektívni aj ochranu práv zvierat najmä pred týraním tým, že posilnila právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania má totiž právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície.

Zavedenie zmien sa týka aj nepoctivých majiteľov psov. Rezort zavádza pokuty pre osoby, ktoré nezaevidujú svojich psov v centrálnom registri spoločenských zvierat. Fyzické osoby môžu dostať pokutu do 800 eur, právnické až do 3 500 eur.

Zoznam súpisných čísel domov s príhláseným psom (pdf) registrovaných v obci Nesluša k 08. 08. 2018.

Obrázok: CC-BY Timothy Vollmer

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.