obrazok

Plánovaná modernizácia cintorína

  • Návštevy: 1128

Obec dala vypracovať vizualizáciu modernizácie cintorína. V novej časti pod domom smútku sa podľa nej umiestnia modulárne kolumbáriá.

Systém bude pozostávať z 5 jednostranných kolumbárií s 25 bunkami, 5 jednostranných kolumbárií so 40 bunkami a troch dvojstranných malých solitérov s 12 bunkami.