obrazok

Otvorenie materskej školy - poďakovanie

  • Návštevy: 1037

Starostka obce a kolektív materskej školy ďakuje všetkým, ktorí pomáhali pri vypratávaní nábytku, umývaní priestorov škôlky a nosení nábytku z malej telocvične do MŠ.

  • Vypratávanie: žiaci ZŠ, rodičia a sympatizanti MŠ - Marián Kuchta, František Drugo, Roman Pilát, Matej Buchta.
  • Upratovanie priestorov: rodičia: Jarka Janáková, Monika Žáková, Michaela Žabková, Lenka Holáková; starí rodičia: Margita Habláková, Viera Kohútová, Margita Nekorancová, Mária Balátová.
  • Nosenie nábytku: rodičia a sympatizanti MŠ: František Sliva, Miroslav Sloboda, Nikolas Janec, Tibor Sovík.

Postup prác