Oddelenie daní a poplatkov

  1. vedie evidenciu daňovníkov,
  2. vystavuje platobné výmery na miestne dane a poplatky,
  3. vyrubuje penále k miestnym daniam a poplatkom,
  4. sleduje platby za fyzické a právnické osoby a vedie evidenciu nedoplatkov,
  5. postupuje pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch na vymáhanie,
  6. zostavuje výkazy o dani z nehnuteľností,
  7. vypracováva rozhodnutia na poskytovanie úľav na miestnych daniach a poplatkoch v prípadoch vymedzených zákonom,
  8. pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.