pola negriPola Negri sa na­rodila 3. januára 1896 v poľskom Lip­ne. Vlastným me­nom sa volala Barba­ra Apolónia Chalupcová. Jej otec Juraj Chalupec pochádzal z Nesluše a živil sa drotárstvom. Oženil sa v Poľsku a mal dve dcéry. Apolónia už od malička prejavovala umelecké sklony. V roku 1911 navštevovala baletnú školu vo Varšave. Neskôr vo Veľkom divadle v Petrohrade hrala hlavnú úlohu v hre Nemá v Portici. Talentovanú mladú Apolóniu si všimol nemecký filmový režisér Max Rein­hardt, ktorý ju angažoval do svojich filmov. Od roku 1917 v Nemecku nakrútila takmer 20 celovečerných filmov. Pod vedením re­žiséra Ernesta Lubitscha sa stala najpopu­lárnejšou herečkou nemého filmu. Nemý film kládol veľké nároky na mimiku her­cov, vyjadriť telom a tvárou určité pocity. Tieto požiadavky A. Chalupcová dokonale spĺňala. Čoskoro si zmenila meno na ume­lecké Pola Negri, čo bola skratka jej mena Apolónia a skratka Negri vystihovala jej exotický snedý výzor.Od roku 1918 stvárnila množstvo hlav­ných postáv vo filmoch ako Oči múmie Ma, Carmen, Kolotoč života, Madame Dubaryová, Comtesa Doddyová, Horská mačka, Krv­ná pomsta, Román Montmartru. V roku 1923 pracovala s režisérom E. Lubitschom v USA, kde jej herecká kariéra dosiahla vr­chol. Každý z jej filmov bol vysoko hodnote­ný hollywoodskou filmovou kritikou, napr. Bella Donna - travička, Klarina, Kvet noci, Na východ od Suezu, Čarodejnica, Traja hriešnici, Láska herečky a iné, v ktorých vystupovala v postave žena - vamp. Film Cárovná (1924), v ktorom si zahrala hlavnú úlohu cárovnú Katarínu, mal kvalitu ume­leckého diela. Nástup zvukového filmu pri­brzdil nie jednému hercovi jeho kariéru. Patrila medzi nich aj Pola Negri. Jej hlasový fond nevyhovoval vtedajšej aparatúre a ne­dokázala sa zbaviť ani vyhranenej mimike, ktorá pri zvukovom filme už nehrala takú úlohu. Po návrate do Nemecka, kde bola spočiatku prenasledovaná ako židovka, ešte zažiarila vo filmoch Mazurka od Wiliho Forsta a Moskva - Šanghaj. V USA nakrúti­la len dva filmy a posledný raz vystupova­la v roku 1964 v anglickom filme režiséra Walta Disneyho Miliónový poklad. V roku 1970 vydala v Spojených štátoch americ­kých svoje memoáre. Apolónia ako dievča niekoľkokrát navštívila s rodičmi Neslušu (pamätali si ju viacerí občania) a mala tu i známych, s ktorými si pravidelne dopiso­vala. Zomrela 3. augusta 1987 v San Antoniu v štáte Texas.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.