Prvá písomná zmienka – hodnoverné listiny

Územie po oboch stranách rieky Kysuce bolo osídlené už v 13 storočí. Na Neslušu sa vzťahuje hodnoverný písomný dôkaz z r. 1367 a je to listina, ktorá nebola doposiaľ publikovaná. Je vo Festeticsovskom kniežatskom archíve v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti vedená pod číslom DL 91734. Vtedy síce táto komunita nepatrila do panstva, ale bola šlachtickým majetkom.

Najstarší avšak publikovaný doklad o Nesluši je z r. 1438. Je to vlastne listina obsahujúca výpočet obcí príslušných k Budatínskemu panstvu a jeho ohraničenia, ktorej text sa zachoval v potvrdení Rudolfa II z r. 1592 v Esterházyovskom kniežatskom archíve a je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti pod číslom DL 88138. /X.

Prvá písomná zmienka o obci Nesluša z roku 1367

Prvá písomná zmienka o obci Nesluša z roku 1367. MOL Budapešť. Číslo fondu: DL 91734

Pôvodné názvy obce

  • 1367 - Nezlusa
  • 1438 - Neszlusa
  • 1593 - Valachorum
  • 1598 - Neslussa
  • 1885 - Neszlusa/Nesluša
  • 1920 - Neszlény/Nesluša
  • 1991 - Nesluša
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.