Predstavujeme vám novinku na našej webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. V pár krokoch vám vysvetlíme, ako jednoducho získať informácie.

Otvorenie portálu

Otvorte Mapový portál https://mobec.sk/neslusa

Mapový portál mObec po načítaníPo načítaní sa vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

Vyhľadávanie

Možnosti vyhľadávania

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje hľadať a vizualizovať dáta podľa adresy, miesta, stavby, parcely registra C, parcely registra E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa požadovanú informáciu.

Vrstvy

Vrstvy

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

Získavanie informácií kliknutím do mapy

Získavanie informácií kliknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastník, adresa, list vlastníctva atď.), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel registra C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán, a ortofoto (letecký) snímok obce vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.