Názov projektu: Novostavba zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1.

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšiť podiel separovaného odpadu v obci pomocou vybudovania zberného dvora v obci s nákupom príslušnej techniky a realizáciou informačných aktivít ako aj príprava odpadov na opätovné použitie a recykláciu. Zároveň sa podporia činnosti na predchádzanie vzniku odpadov.

Realizáciou projektu prispejeme k plneniu plánu hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR podľa Programu odpadového hospodárstva SR na úrovni triedeného zberu KO a tým je v roku 2017 dosiahnuť 30-% mieru triedeného zberu a do roku 2020 dosiahnuť 60 %.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.